ویژگی Bypass در پورت های شبکه

ویژگی Bypass در پورت های شبکه

در یک توپولوژی خطی، نقض در در هر یک از سوییچ های Upstream منجر به قطع اتصال در سوییچ های Downstream می شود.

به طور مثال برای سیستم های ارتباطی قطار با شبکه های متصل شده خطی، چنین مشکلی باعث قطع ارتباط واگن ها با مرکز اصلی می شود.

اگر یکی از سوئیچ های اترنت به دلیل از دست دادن پاور از کار افتاده باشد، پورت های این سوییچ با فعال شدن رله، Bypass می شود و در واقع از طریق ویژگی Bypass ارتباط سوییچ های Downstream  با Upstream به طور پیوسته‌ی برقرار می ماند. وجود قابلیت Relay Bypass (ویژگی Bypass) در سوییچ های Korenix یا در پورت های شبکه کامپیوتر Nexcom  نظیر ماژول های سخت افزارهای NSA سری ۷ و ۵ باعث می گردد که از انتقال پیوسته ارتباطات شبکه در توپولوژی های Cascade اطمینان حاصل شود. در این تجهیزات در صورت از کار افتادن یک سوییچ، پورت ها به صورت جفت جفت از طریق رله به یکدیگر وصل می شوند.

ویژگی Bypass

نسترن فرهادزاده
No Comments

Post a Comment

Comment
Name
Email
Website